Четвер, 12 грудня 2013 13:54

Принципи кредитної кооперації Шульце-Деліча

Written by 

Шульце-Деліч (Schulze-Delizsch) Франц Герман (1808-1883) – німецький економіст, один з організаторів кооперативного руху в Німеччині. Кооперативна система Шульце-Деліча включала споживчі товариства, позиково-ощадні каси і виробничі асоціації. Основу економічної сили кредитного товариства Шульце-Деліч бачив в утворенні пайового капіталу, який служив сполучною ланкою між членами. Шульце-Деліч був рішучим противником державного регулювання діяльності кредитних кооперативів. 

Джерело: Словник бізнес-термінів. Академік.ру. 2001.

Основоположні принципи діяльності кредитних кооперативів, розроблені Г. Шульце-Делічем:

1.     Кредитний кооператив представляє собою об'єднання міських ремісників з метою забезпечення одержання грошей, необхідних їм для задоволення виробничих потреб. Основними критеріями прийому в члени кооперативу Г. Шульце-Деліч вважав працездатність і добросовісність трудівників.

2.     Оборотний капітал кооперативу формується за рахунок вступних і пайових внесків його членів, резервного капіталу, вкладів і позик. Розмір оборотного капіталу, тобто сума заощаджень та вкладів, визначався числом членів та їх потребою в кредиті. Коли гранична норма оборотного капіталу досягалася, прийом вкладів від приватних осіб припинявся, але членам кооперативу ніколи не відмовлялося в прийомі їхніх заощаджень. Резервний капітал утворювався шляхом щорічного відрахування з прибутку певного відсотка за розсудом загальних зборів кооперативу. Кошти резервного фонду використовувались для покриття можливих збитків кооперативу. Для залучення заощаджень кооператив виплачував за вкладами більш високий відсоток, ніж міські каси.

3.     Членом кооперативу могла стати тільки особа, яка внесла вступний і пайовий внески. Саме за рахунок цих внесків формувався початковий капітал кооперативу. Розстрочка по сплаті внесків не допускалася.

4.     Кредити кооперативом видавалися тільки членам-пайовикам. Цей принцип відповідав самій ідеї організації кооперативного кредиту. У кооператив об'єднуються особи, які добре знають один одного. Тому позики можуть видаватися без забезпечення - під особисту довіру членів кооператіва.

5.     Район діяльності кредитних кооперативів не обмежувався. На думку Г. Шульце-Деліча, великий район діяльності кооперативів означав би зміцнення їх заможності.

6.     Члени кооперативу несуть обмежену відповідальність по його зобов’язанням. У випадку пред'явлення фінансових претензій до кооперативу його члени відповідають за ними лише у розмірі свого паю.

7.     На пайовий внесок за підсумками діяльності кооперативу за рік нараховувались дивіденди. Їх розподіл здійснювалося пропорційно розміру паїв членів кооперативу.

8.     Члени правління кооперативу отримували за свою роботу грошову винагороду. Будь-яка праця, на думку Г. Шульце-Деліча, має бути оплачена. 

Джерело: Південно-Російська Асоціація кредитних спілок. Методичний посібник по кредитній кооперації. Видання 4. - Ростов-на-Дону. 2009

Read 32352 times